Unia Europejska

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Akcesoria Jeździeckie Franciszek Pera realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

Wdrożenie nowej technologii produkcji stelażu siodła z rozpieraczem z płynną regulacją.”

Celem projektu jest wdrożenie do przedsiębiorstwa nowej technologii pozwalającej na produkcję stelażu siodła z rozpieraczem z płynną regulacją. Cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez zakup nowych środków trwałych, takich jak tokarka sterowana numerycznie, frezarka sterowana numerycznie, podajnik prętów, wibrator rynnowy, komputer PC oraz wartości niematerialnej i prawnej, tj. oprogramowania typu CAD/CAM.

Planowane efekty: wdrożenie wyników prac B+R (wdrożenie nowej technologii bazować będzie na prawie własności przemysłowej, którego twórcą i właścicielem jest sam Beneficjent); wprowadzenie innowacji produktowej, tj. zastosowanie w siodle nowoczesnego mechanizmu rozpierającego; uzyskanie przychodów ze sprzedaży udoskonalonego produktu; zmniejszenie ilości odpadów poprodukcyjnych z tworzywa sztucznego (żywica RIM).

Dodatkowo w wyniku wdrożenia nowej technologii Beneficjent planuje utworzyć dwa nowe etaty i zatrudnić nowe osoby do pracy na następujących stanowiskach: Spawacz (1 etat), Operator maszyn sterowanych numerycznie (1 etat).

Wartość projektu: 795 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 357 750,00 zł